Avainluvut ja toiminta 2015

Palvelukeskustoiminta on tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Siksi Palkeet panostaa yhä enemmän hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen on perustana myös osaamisemme ja asiantuntijuutemme kehittämiselle. Vuonna 2015 palvelumäärät laskivat, mutta palvelukeskuksen kokonaistuottavuus nousi jälleen.

Lue, miten Palkeet uudisti toimintaansa ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.