Henkilöstö: Aktiivisten osaajien työyhteisö

Palkeiden tavoitteena on olla aktiivisten osaajien innostava ja vastuullinen työyhteisö. Arvostamme osaamisen ja tiedon omaehtoista kehittämistä, jakamista ja hyödyntämistä työtehtävissä. Huolehdimme laadukkaasta esimiestyöstä ja johtamisesta sekä sen jatkuvasta kehittämisestä.

Työ muuttuu – osaaminen laajenee

Työtehtävät palvelukeskuksessa muuttuvat niin asiakkaiden tarpeiden kuin Palkeiden strategisten valintojenkin mukaan. Tähän vastataan muokkaamalla tehtäväkuvia ja rooleja sekä varmistamalla tarvittava osaaminen. Nykyistä osaamista ja tulevia osaamistarpeita kartoitetaan uudistettujen kehityskeskustelujen yhteydessä.

Monipuolinen kehittäminen ja laajan työyhteisön verkostot antavat henkilöstölle mahdollisuuden osallistua monenlaiseen omaa ammattitaitoa ja koko työyhteisön osaamista kartuttavaan toimintaan. Asiakaspalvelutaidot ja kouluttajana toimiminen on entistä tärkeämpi osa yhä useamman palkeetlaisen työtä.

Monipuoliset henkilöstöedut

Palkeiden henkilöstömäärä laski noin viidellä prosentilla vuonna 2015. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45,3 vuotta. Kuten koko valtiolla, myös Palkeissa henkilöstön määrän odotetaan laskevan edelleen tulevina vuosina.

Vuonna 2015 Palkeiden toiminta keskittyi neljälle paikkakunnalle. Palkeiden päätoimipaikka sijaitsee Joensuussa ja eniten henkilöstöä työskentelee Hämeenlinnassa. Muut toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Mikkelissä.

Palkeet tarjoaa henkilöstölleen kattavan työterveyshuollon, lounastuen sekä liikuntaan ja virkistymiseen kannustavia kulttuuriseteleitä. Käytössä olevat työajan joustomahdollisuudet, kuten liukuva työaika, työaikapankki ja etätyö, helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Palkitsemisen eri muotojen hyödyntämiseen on valmisteilla yhteinen toimintamalli ja palkkausjärjestelmää kehitetään valtiovarainministeriön linjausten ja aikataulun mukaisesti.

Palkeetlaiset

Työtyytyväisyysindeksi

tyotyytyvaisuusindeksi

Koulutuspäivät

koulutuspaivat

Toimipaikat ja henkilöstö

toimipaikat_2015