Palvelut: Sujuvuus syntyy yhteistyössä

Palkeiden luotettavat ja asiantuntevat palvelut takaavat sujuvan ja tehokkaan tuen asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallinnolle. Jokainen palvelu on kehitysideasta aina tuotteistettuun lopputulokseen saakka asiakkaiden ja palvelukeskuksen henkilöstön yhteistyön tulos. Palvelujen yhtenäisyys ja suuret palvelumäärät takaavat tuottavan palvelukeskusratkaisun koko valtionhallinnolle.

Palveluvalikoiman perusta ovat kaikille yhtenäiset peruspalvelut, joita asiakkaat voivat täydentää tarpeensa mukaan lisäpalveluilla. Vuonna 2015 asiakkaille tuli käyttöön kaksi uutta lisäpalvelua: sopimusten tallennuspalvelu ja arkipyhien merkintä ajanhallinnan runkosuunnitelmaan. Lisäksi matkalaskujen tarkastuspalvelu laajennettiin kattamaan myös kululaskujen tarkastamisen.

Taloushallintoon uudistuva palvelumalli

Taloushallintoon valmistellaan parhaillaan uudistettua palvelumallia, jonka ytimessä on tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaiden ja palvelukeskuksen asiantuntijoiden kesken. Mallissa huomioidaan eri rooleissa toimivien, kuten johdon tai hallinnon asiantuntijoiden, tarpeet ja luodaan niiden mukaisia yhteistyö- ja palvelutapoja. Palvelumalli tukee sekä asiakkaan että Palkeiden toiminnan tehokkuutta, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alusta.

Rekrytointiin uusia tukipalveluja

Henkilöstöhallinnossa asiakkaat ovat toivoneet uusia lisäpalveluja erityisesti rekrytoinnin tueksi. Palkeet onkin kartoittanut tarkemmin asiakkaiden tarpeita rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja palvelua tuotteistetaan vuonna 2016 yhteistyössä parin pilottiasiakkaan kanssa.

Tulevina vuosina Palkeet on valmis hyödyntämään julkishallinnon asiantuntemustaan entistä laajemmin ja kehittämään palveluja myös uudelle asiakaskunnalle.

palvelut_talouspalvelut

Menojen käsittely

Tulojen käsittely

Kirjanpito

Sisäinen laskenta ja raportointi

palvelut_henkilostopalvelut

Palkanlaskenta

Palvelussuhteen hallinta

Rekrytointi

Matkustus

palvelut_asiantuntijapalvelut

Projektipalvelut

palvelut_tukijayllapito

Käyttäjätuki

Käyttövaltuushallinta

Sovellushallinta

Järjestelmien versiohallinta ja jatkokehittäminen