Tuottavuus: Kokonaistuottavuus kääntyi nousuun

Tukitoimintojen keskittäminen palvelukeskukseen ja yhtenäisten toimintatapojen käyttöönotto koko valtionhallinnossa on tuottanut merkittäviä säästöjä ja tehokkuutta.

Myös vuonna 2015 Palkeiden tuottamien tärkeimpien palvelutuotteiden tuottavuus kasvoi ja palvelutuotteiden hinnat laskivat ilman tietojärjestelmiä laskettuina. Tietojärjestelmien kustannukset jatkoivat kuitenkin kasvuaan, minkä takia asiakkailta laskutetut palvelutuotteiden kokonaishinnat nousivat.

Palvelujen tuottavuus kasvoi

Esimerkiksi Kieku-palkanlaskennan tuottavuus on kasvanut selvästi Kiekua käyttävien virastojen ja virkamiesten määrän kasvaessa. Vuonna 2015 jopa ylitettiin Kieku-palkanlaskennan tuottavuudelle asetetut tavoitteet. Palkkalaskelmien lisäksi osto- ja myyntilaskujen tuottavuus kasvoi myös vaikka ostolaskujen määrä laski noin viisi prosenttia.

Sopeuttaminen tuotti tulosta

Palkeiden kokonaistuottavuuden kehitys parani 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Perusvuoden 2011 tasoon nähden kokonaistuottavuus on noussut 5,6 prosenttia. Vaikka palvelutuotteiden määrät laskivat, työpanoksen vähentäminen ja erityisesti kustannusten karsiminen mahdollistivat kuitenkin kokonaistuottavuuden kasvun.

Palkeiden palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella, vuonna 2015 olivat toisen kerran käytössä vuosikohtaisen hinnaston mukaiset kiinteät palveluhinnat. Asiakkaiden laskutus perustuu vuosiarvioon ja se oikaistaan toteutuneiden palvelumäärien mukaan.

Tunnuslukuja

tunnusluvut

Kokonaistuottavuusmittari

kokonaistuottavuus
*Kokonaistuottavuusmittari on Tilastokeskuksen kanssa luotu väline Palkeiden tuotoksen sekä työn ja kustannusten muutosten seurantaan. Lähtötasona on perusvuosi 2011. Tuotannon tietojärjestelmäkustannukset eivät sisälly tuottavuusindeksiin.

 

Tuottavuuden tunnuslukuja (kpl/htv)

 

Kustannusrakenne 1000 €

1000 euroa Toteuma
2015
Toteuma
2014
Muutos
2014-2015
Tuotot 55 168 53 013 4,1 %
Kustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 326 392 -16,9 %
Henkilöstökulut 30 076 29 934 0,5 %
Vuokrat 2 814 2 948 -4,5 %
Palvelujen ostot 5 119 5 267 -2,8 %
Muut kulut 589 938 -37,2 %
Poistot 295 329 -10,1 %
Korot 4 9 -54,0 %
Toiminnan kustannukset 39 223 39 816 -1,5 %
Tietojärjestelmäkustannukset 15 178 13 234 14,7 %
Kustannukset yhteensä 54 401 53 050 2,5 %
+ylijäämä/-alijäämä 767 -37