Uudistaminen on vastuuta asiakkaista ja tuottavuudesta

Tehokas ja toimiva hallinto syntyy tulevaisuudessakin asiakkaiden ja Palkeiden tiiviissä yhteistyössä. Kehittäminen on aktiivista uudistamista, jonka tavoitteena on vahvistaa hyvää asiakastyytyväisyyttä ja laadukasta palvelua sekä parantaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta.

Vuosina 2015 ja 2016 kehittämisen keskiössä ovat olleet ja ovat edelleen sujuvat Kiekun käyttöönotot sekä Taloushallinto 2020 -strategian toimeenpano.

Kiekun kehittäminen jatkuu

Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamallin ja tietojärjestelmän, Kiekun, käyttäjäkunta yli kaksinkertaistui vuonna 2015. Vuodenvaihteen käyttöönottojen myötä Kiekua käyttää jo noin 44 000 virkamiestä. Vuoden 2016 lopussa kaikki valtion ministeriöt ja virastot ovat siirtyneet Kiekuun, ja käyttäjiä on noin 63 000. Kieku-käyttöönottovaiheen päättyessä valmistaudutaan tietojärjestelmien omistajuuden siirtoon Valtiokonttorilta Palkeille. Tämän jälkeenkin Kieku-kokonaisuuden kehittäminen jatkuu Valtiokonttorin ja Palkeiden yhteistyönä.

Tärkeä osa valtion Taloushallinto 2020 -strategian toteuttamista on ostolaskujen käsittelyn tehostaminen. Vuonna 2015 Palkeissa jatkettiin Hankinnasta maksuun (HAMA) -hankkeen tulosten täytäntöönpanoa.

Automatisointia tehostetaan

Hallitusohjelmassa on linjattu, että valtion taloushallinnon automatisoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtäviä siirretään Palkeisiin vuoden 2017 alusta. Palkeet valmistautuu tähän muutokseen sekä asiakaspalvelun, palvelutuotannon että henkilöstön näkökulmasta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien automatisointia tehostetaan lähivuosina ottamalla käyttöön ohjelmistorobotiikkaa ja muita uudistuvan teknologian mahdollistamia välineitä. Lisäksi prosessien monitorointi ja analysointi tuovat arvokasta tietoa johtamisen tueksi niin palvelukeskuksessa kuin asiakkaillakin.

Palkeilla on merkittävä rooli valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittämisessä. Esimerkiksi matka- ja kuluhallintaa on uudistettu niin, että matkahallinnan vaiheiden käsittely on virkamiehille ja esimiehille entistä helpompaa ja sujuvampaa. Yhtenäinen toimintatapa ja yhteinen palvelujärjestelmä tehostavat noin puolen miljoonan vuosittaisen matkan käsittelyä. Uuteen, yhdessä asiakkaiden kanssa luotuun toimintamalliin siirrytään koko valtionhallinnossa tämän vuoden aikana.