Digitaalinen Palkeet 2020

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet, edistää omalta osaltaan valtion tuottavuustavoitteiden saavuttamista tarjoamalla sujuvia ja tehokkaita palveluja asiakkailleen sekä osallistumalla aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosessien kehittämiseen. Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme arjesta helpompaa.

Palkeiden toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu Palkeille kasvavaa vastuuta. Muutoksiin vastatakseen Palkeet päivitti strategiansa vuoden 2015 lopulla.

Lähivuosina talous- ja henkilöstöhallinnon kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti digitalisaatio, palveluprosessien automatisointi ja tiedon hyödyntäminen johtamisessa. Valtionhallinnon rakenteet uudistuvat ja organisaatiot tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tässä kehityksessä Palkeet on mukana vahvasti visionsa ’Vaikuttava suunnannäyttäjä hallinnon palveluratkaisuissa’ mukaisesti.

Keskeiset strategiset tavoitteemme vuoteen 2020 ovat:

  • Hyvä asiakaskokemus ja asiakashyöty
  • Kustannustehokkaat digitaaliset palvelut ja tuotantoratkaisut
  • Kasvava vastuu kehittämisessä ja tietojärjestelmissä
  • Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva parantuminen
  • Aktiivisten osaajien työyhteisö

Arvomme korostavat jokaisen Palkeissa työskentelevän palvelutehtävää ja tiivistä asiakasyhteistyötä. Arvostamme osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämistä sekä halua laittaa itsensä peliin. Rakennamme pitkäjänteisesti asiakassuhteita tavoitteenamme muodostaa asiakkaidemme talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa tiiviisti toimiva joukkue.

Digitaalinen Palkeet 2020