Vahva asiakasyhteistyö ja uudistuminen jatkuvat

 

Vuosi 2015 oli hieno asiakkaiden ja Palkeiden yhteisen työn ja juhlan vuosi. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseksi otettiin merkittäviä askelia. Saimme myös juhlia yhdessä palvelukeskustoiminnan 10. merkkivuotta. Tästä on hyvä kääntää katse tulevaan.

Uutta, yhteistä tekemistä meille tuovat esimerkiksi hallitusohjelmaan sisältyvät talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen, viimeiset Kieku-käyttöönotot sekä valmistautuminen Taloushallinto 2020 -strategian mukaiseen Kieku- ja Rondo-tietojärjestelmien omistajuuden siirtoon Valtiokonttorista Palkeisiin vuoden 2017 alussa.

Valtionhallinnon yhteisen Kieku-toimintamallin ja tietojärjestelmäkokonaisuuden käyttäjäkunta yli kaksinkertaistui vuonna 2015, ja nyt Kiekussa on jo noin 2/3 suunnitellusta käyttäjämäärästä. Suuret käyttäjä- ja suoritemäärät – aktiivisen kehittämisen tukemana – näkyvät kasvavana tehokkuutena talous- ja henkilöstöhallinnossa. Erityisesti palkanlaskennan tuottavuus kasvoi selvästi odotettua enemmän.

Viime vuonna Palkeissa toteutettiin myös organisaatiomuutos matriisiorganisaatioksi sekä vietiin loppuun palveluverkon kehittäminen. Tavoitteenamme on tarjota entistä hallitumpi palvelukokonaisuus, ja ensimmäiset kokemukset kertovatkin, että muutokset ovat olleet oikean suuntaisia.

Palvelumme syntyy nyt ja tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Olemme nöyrän kiitollisia siitä, että asiakastyytyväisyydelle asetetut tavoitteet saavutettiin ja talouspalvelujen osalta ylitettiinkin viime vuonna. Kehittyäksemme koko ajan olemme uudistaneet asiakasyhteistyön käytäntöjä, asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä palvelusopimuksen mallia ja sisältöä.

Valtionhallinto supistuu, ja Palkeissa käsiteltyjen ostolaskujen ja palkkalaskelmien määrät jatkavat laskuaan, näin viime vuonnakin. Seurasimme koko vuoden palvelumäärien laskua ja sopeutimme toimintaamme niiden mukaiseksi. Kuluja karsimalla onnistuimme nostamaan kokonaistuottavuutta 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta.

Palkeiden strategia on uudistettu vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kuten kiristyvään valtiontalouteen, digitalisaation ja hallitusohjelman vaikutuksiin. Digitaalinen Palkeet 2020 -strategian keinoja tuottavuus- ja taloudellisuusvaatimusten saavuttamiseen ovat prosessien sähköistäminen ja automatisointi, mahdolliset uudet asiakkuudet sekä uudistuva organisaatiokulttuuri ja osaamisen kehittäminen.

Kiitos hyvästä vuodesta 2015 Palkeiden henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille!

Pirjo Pöyhiä